Registrering

Genom att registrera dig och skaffa dig ett eget konto (helt kostnadsfritt) kan du utnyttja våra tjänster. Genom registreringen ger du ditt medgivande till Institutionen för kostvetenskap (IKV) att för interna ändamål behandla uppgifterna om ålder och kön. Det är ingen annan än IKV som ser dina personuppgifter och de kommer inte att användas utanför denna webbplats.

Observera: Efter att du fyllt i nedanstående fält kommer du att få ett
e-postmeddelande med en länk som du ska klicka på för att bekräfta registreringen. Först när du har gjort detta kommer din registrering att aktiveras.

Alla fält är obligatoriska. Fälten 'användarnamn' och 'lösenord' får bara innehålla följande tecken: stora och små bokstäver, siffror, punkt, bindestreck samt understreck ( _ ).
 
Användarnamn: (minst 4 tecken, högst 20 tecken)
Lösenord: (minst 6 tecken, högst 20 tecken)
Bekräfta lösenord:
E-post: (högst 255 tecken)
Bekräfta e-post:
Ålder:
Kön: